-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 27-11-2019 | 13:51
data ostatniej modyfikacji: 27-11-2019 | 13:51
wytworzył: Paulina Adamska
Informacja z otwarcia przetargu-Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej w Wierc
27 listopada 2019

Iwierzyce, 2019-11-27

BID.271.4.3.2019.PA

 

1. Informacja z otwarcia przetargu nieograniczonego, który odbył się w dniu 27-11-2019 r. o godz. 910  na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wiercanach o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe” wraz z instalacjami i  urządzeniami budowlanymi w tym. m.in. budowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej /połączonej z montażem kotła gazowego w istniejącej kotłowni budynku szkoły/, budowa zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i wodociągowej /z istniejącego budynku szkoły/, a także budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji odgromowej

            - na działce o nr ewid. 768/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 768/2) położonej w m. Wiercany, gm. Iwierzyce.

 

Zamawiający - Gmina Iwierzyce zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:  2 232 822,66 zł.      

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 20-05-2021 r.  

3. Oferenci wyrazili zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.v

4. W ustawowym terminie wpłynęło dziewięć ofert z następującymi wartościami w przyjętych kryteriach oceny ofert.

Okres gwarancji wymagany był w pełnych miesiącach; minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy.

 

Ryszard Filipek– Wójt Gminy Iwierzyce

 

««« powrót

Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo