-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 13-11-2019 | 10:59
data ostatniej modyfikacji: 13-11-2019 | 10:59
wytworzył: Paulina Adamska
Wyjaśninie-„Rozbudowe i przebudowe istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wierca
13 listopada 2019

                                                                                                                                             Iwierzyce, 13.11.2019 r

BID.271.4.1.2019.PA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowe i przebudowe istniejącego budynku usług publicznych – Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Wiercanach o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe” wraz z instalacjami i  urządzeniami budowlanymi w tym. m.in. budowa wewnętrznych instalacji: wentylacji mechanicznej, wodociągowej, centralnego ogrzewania, rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej i gazowej /połączonej z montażem kotła gazowego w istniejącej kotłowni budynku szkoły/, budowa zewnętrznych /doziemnych/ odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania i wodociągowej /z istniejącego budynku szkoły/, a także budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej oraz budowa instalacji odgromowej

                - na działce o nr ewid. 768/4 (powstałej z podziału działki o nr ewid. 768/2) położonej w m. Wiercany, gm. Iwierzyce.”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. )  zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

 

Pytanie:

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada wersji edytowalnej przedmiarów robót na ww. zadanie.

W załączeniu natomiast dodano przedmiar robót na roboty budowlane w pliku pdf.

 

 

                                                                                                              Ryszard Filipek – Wójt Gminy Iwierzyce

Załącznik:

Wierc._przed.robót.pdf

 

««« powrót

Liczba odwiedzin: 178630

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo