-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Przetargi 

data publikacji: 02-07-2019 | 12:14
data ostatniej modyfikacji: 02-07-2019 | 12:14
wytworzył: Ewa Żurad
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-Remont dachu oraz remont stropu nad częścią parteru zabytkowego dworku w Sielcu ...
02 lipca 2019

GMINA IWIERZYCE

IWIERZYCE 80

39-124 IWIERZYCE

                                                                                                                                                                           

 

INFORMACJA Z  OTWARCIA OFERT Z DNIA  02.07.2019 r.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont dachu oraz remont stropu nad częścią parteru zabytkowego dworku w Sielcu na działkach o nr ewid.  773 i 775/3

Położonych w m. Sielec, gm. Iwierzyce.

Podstawa prawna udzielenia informacji: art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 336 748,00 zł.

Poniżej zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

Nr

Oferty

Nazwy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie

Cena oferty brutto

      /zł/

Okres gwarancji

w miesiącach

  1

J. BUG Jacek Leszczak, ul. Gbiska 40B  38-100 Strzyżów

 

     449 378,83 zł.

 

60 miesięcy

  2

Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOMET

Zenon Dytko, 36-221 Blizne 239

 

     599 694,43 zł.

 

60  miesięcy

 

Termin realizacji zamówienia – od podpisania umowy do 31.10.2019 r.

      

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                               Ryszard Filipek

 

««« powrót

Liczba odwiedzin: 174073

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo