-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 01-08-2003 | 09:35
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2019 | 11:47
Nr IV/26/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie gminy Iwierzyce w trybie bezprzetargowym
16 marca 2007

Nr IV/25/07 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do obliczenia wysokości dodatków mieszkaniowych
16 marca 2007

Nr IV/24/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki ..
16 marca 2007

Nr IV/23/07 w sprawie udzielenai poręczenia kredytu dla Stowarzyszenia Rozwoju Regionów Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Dębickiego
16 marca 2007

Nr IV/22/07 w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia Gminnego
16 marca 2007

Nr IV/21/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwierzyce na rok 2007
16 marca 2007

Nr IV/20/07 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iwierzyce na rok 2007
16 marca 2007

Nr IV/19/07 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli ...
16 marca 2007

Nr IV/18/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 roku
18 marca 2007

Nr III/17/06 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi (odpady komunalne)
28 grudnia 2006

Nr III/16/06 w sprawie zmian w budżecie gminy
28 grudnia 2006

Nr III/15/06 w sprawie zmian w budżecie gminy
28 grudnia 2006

Nr II/14/06 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
14 grudnia 2006

Nr II/13/06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia ..
14 grudnia 2006

Nr II/12/06 w sprawie zmian w budżecie gminy
14 grudnia 2006

Nr II/11/06 w sprawie zmian w budżecie gminy
14 grudnia 2006

Nr II/10/06 w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
14 grudnia 2006

Nr II/9/06 w sprawie zaciągniecia kredytu ...
14 grudnia 2006

Nr II/8/06 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
14 grudnia 2006

Nr II/7/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od śroków transportowych
14 grudnia 2007

[1]  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 174503

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo