-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 01-08-2003 | 09:35
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2019 | 11:47
Uchwały z VIII sesji odbytej w dniu 21.08.2007r.
21 sierpnia 2007

Nr VII/45/07 w sprawie wysokości diet dla radnych i sołtysów gminy Iwierzyce
10 lipca 2007

Nr VI/44/07 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do Spółki pn. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Kozodrzy
26 czerwca 2007

Nr VI/43/07 partycypacja w kosztach opracowania dokumentacji projektowej dla zadania "Południowy układ komunikacyjny"
26 czerwca 2007

Nr VI/42/07 w sprawie zawarcia porozumienia dot. wspólnej realizacji zadania (budowa chodnika Sielec)
26 czerwca 2006

Nr VI/41/07 w sprawie powołania zespołu ds. wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
26 czerwca 2007

Nr VI/40/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 roku
26 czerwca 2007

Nr VI/39/07 w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Wiercany
26 czerwca 2007

Nr VI/38/07 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniuw z Gminy Iwierzyce
26 czerwca 2007

Nr VI/37/07 w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotna dla nauczycieli ...
26 czerwca 2007

Nr VI/36/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat (odpady komunalne)
26 czerwca 2007

Nr VI/35/07 w sprawie dopłaty do ceny wody i ścieków
26 czerwca 2007

Nr VI/34/07 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
26 czerwca 2007

Nr VI/33/07 nieodpłatne nabycie działek we wsi Nockowa pod drogę gminną
29 czerwca 2007

Nr VI/32/07 nieodpłatne nabycie działek we wsi Wiśniowa pod istniejąca drogę gminną
29 czerwca 2007

nr VI/31/07 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej we wsi Bystrzyca
30 czerwca 2007

nr VI/30/07 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci gruntowej położonej we wsi Wiercany w drodze przetargu
30 czerwca 2007

Nr V/29/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
03 kwietnia 2007

Nr V/28/07 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowegoz wykonania budżetu gminy za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
03 kwietnia 2007

Nr IV/27/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
16 marca 2007

[1]  «««  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9  »»»  [10]
Liczba odwiedzin: 174508

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo