-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 01-08-2003 | 09:35
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2019 | 11:47
Nr II/6/06 w sprawie obniżenia ceny kwintala żyta
14 grudnia 2006

Nr I/5/06 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Wójta Gminy
27 listopada 2006

Nr I/4/06 w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
27 listopada 2006

Nr I/3/06 w sprawie zmiany Statutu Gminy
27 listopada 2006

Nr I/2/06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
27 listopada 2006

Nr I/1/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
27 listopada 2006

Nr VIII/32/03 w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ...
29 lipca 2003

Nr VIII/33/03 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Iwierzyce w drodze przetargu
29 lipca 2003

Nr VIII/34/03 w sprawie nabycia działki położonej we wsi Iwierzyce pod potrzeby zajezdni autobusowej
29 lipca 2003

Nr VIII/35/03 w sprawie powołania zespołu ds. wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
29 lipca 2003

Nr VIII/36/03 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów ...
29 lipca 2003

Nr VIII/37/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwierzyce
29 lipca 2003

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy
25 kwietnia 2003

[1]  «««  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Liczba odwiedzin: 174513

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo