-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 23-10-2019 | 11:38
data ostatniej modyfikacji: 23-10-2019 | 11:47
wytworzył: RL
Uchwały z XIV sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 10.10.2019 r.
23 października 2019

XIV-76-2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

XIV-77-2019.pdf - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

XIV-78-2019.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/231/2014 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwierzyce.

XIV-79-2019.pdf - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iwierzyce do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Iwierzyce na 2019 rok.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 174509

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo