-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 02-10-2019 | 09:55
data ostatniej modyfikacji: 02-10-2019 | 10:01
wytworzył: RL
Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 17.09.2019 r.
02 października 2019

XIII-67-2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

XIII-68-2019.pdf - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iwierzyce.

XIII-69-2019.pdf - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIII-70-2019.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/167/2017 Rady Gminy Iwierzyce z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Iwierzyce.

XIII-71-2019.pdf - w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego.

XIII-72-2019.pdf - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iwierzyce do zaciągnięcia zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Iwierzyce na 2019 rok.

XIII-73-2019.pdf - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

XIII-74-2019.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku pod adresem Wiśniowa 69 ...

XIII-75-2019.pdf - w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/153/09 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 174510

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo