-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 08-01-2019 | 11:06
data ostatniej modyfikacji: 08-01-2019 | 11:07
wytworzył: Robert Ligęzka
Uchwały z IV sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 27.12.2018 r.
08 stycznia 2019

IV-20-2018.pdf - w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwierzyce na lata 2019-2030.

IV-21-2018.pdf - Uchwała Budżetowa na rok 2019.

IV-22-2018.pdf - w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

IV-23-2018.pdf - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Iwierzyce na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności...

IV-24-2018.pdf - w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy ...

IV-25-2018.pdf - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023".

IV-26-2018.pdf - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

IV-27-2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

IV-28-2018.pdf - w sprawie zarządzenia wyboru sołtysów wszystkich sołectw na terenie Gminy Iwierzyce.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 174510

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo