-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 03-07-2018 | 14:21
data ostatniej modyfikacji: 03-07-2018 | 14:21
wytworzył: Robert Ligęzka
Uchwały z XLVI sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 21.06.2018 r.
03 lipca 2018

XLVI-216-2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn.: "Uczymy się i Nauczamy - wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkołach Podstawowych z Gminy Iwierzyce".

XLVI-217-2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

XLVI-218-2018.pdf - w sprawie udzielania absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017.

XLVI-219-2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

XLVI-220-2018.pdf - w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

XLVI-221-2018.pdf - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Iwierzyce.

XLVI-222-2018.pdf - w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Iwierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

XLVI-223-2018.pdf - w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwierzyce.

XLVI-224-2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w budynku pod adresem Wiśniowa 69 na okres od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 174503

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo