-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 03-04-2018 | 11:56
data ostatniej modyfikacji: 03-04-2018 | 11:58
wytworzył: Robert Ligęzla
Uchwały z XLIII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 21.03.2018 r.
03 kwietnia 2018

XLIII-197-2018.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

XLIII-198-2018.pdf - w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

XLIII-199-2018.pdf - w sprawie podziału gminy Iwierzyce na stałe obwody głosowania, ustalenia uch numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XLIII-200-2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

XLIII-201-2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Prawa i Porządku Publicznego.

XLIII-202-2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

XLIII-203-2018.pdf - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Iwierzyce.

XLIII-204-2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, polożonej na terenie gminy Iwierzyce, obręb Bystrzyca.

XLIII-205-2018.pdf - w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienei służebności gruntowej przez działki gminne położone w obrębie Olchowa. 

XLIII-206-2018.pdf - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli ...

XLIII-207-2018.pdf - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Iwierzyce.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 174503

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo