-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 10-07-2017 | 10:45
data ostatniej modyfikacji: 10-07-2017 | 10:45
wytworzył: Robert Ligęzka
Uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 23.06.2017 r.
10 lipca 2017

XXXII-152-2017.pdf -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

XXXII-153-2017.pdf - w sprawie udzeilenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2016.

XXXII-154-2017.pdf - w sprawie: wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów problemowych (PSZOK) w Gminie Iwierzyce"

XXXII-155-2017.pdf - w sprawie powierzenai do realizacji projektu pn.: "Kompetencje najmłodszych = klucz do przyszłości. Program edukacyjny dla szkół Gminy Iwierzyce".

XXXII-156-2017.pdf - w sprawie zaciągnięcia przez gminą kredytu długoterminowego.

XXXII-157-2017.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 roku.

XXXII-158-2017.pdf - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finanoswej Gminy Iwierzyce.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo