-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 01-07-2016 | 14:24
data ostatniej modyfikacji: 01-07-2016 | 14:35
wytworzył: RL
Uchwały z XIX sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 16.06.2016 r.
01 lipca 2016

XIX-82-2016.pdf - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

XIX-83-2016.pdf - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2015.

XIX-84-2016.pdf - w sprawie zmian w budżecei gminy na rok 2016.

XIX-85-2016.pdf - w sprawie przedłużenia obowiązaujących taryf zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XIX-86-2016.pdf - w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządu w Gminie Iwierzyce.

XIX-87-2016.pdf - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Iwierzyce.

XIX-88-2016.pdf - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XIX-89-2016.pdf - w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178675

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo