-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 08-01-2013 | 07:55
data ostatniej modyfikacji: 08-01-2013 | 07:59
Uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 27.12.2012 r.
08 stycznia 2013

XXIV-126-2012.pdf (365.67 Kb) - w sprawie przyjęcia Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Iwierzyce

XXIV-127-2012.pdf (283.11 Kb) - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Iwierzyce

XXIV-128-2012.pdf (601.75 Kb) - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

XXIV-129-2012.pdf (308.95 Kb) - w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XXIV-130-2012_.pdf (347.91 Kb) - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia .

XXIV-131-2012.pdf (780.99 Kb) - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwierzyce na 2013 rok.

XXIV-132-2012_.pdf (774.05 Kb) - w sprawie uchwalenia  Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz  ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Iwierzyce na lata 2012-2015

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo