-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 14-12-2012 | 08:53
data ostatniej modyfikacji: 21-12-2012 | 10:59
Uchwały z XXIII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 04.12.2012 r.
14 grudnia 2012

XXIII-117-2012.pdf (288.73 Kb) - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie Gminy Iwierzyce.

XXIII-118-2012.pdf (222.38 Kb) - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2017 po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
                Gminny_Program_Opieki_nad_Zabytkami_2013-2017.pdf (9.97 Mb)

XXIII-119-2012.pdf (741.81 Kb) - w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

XXIII-120-2012.pdf (365.14 Kb) - w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu projektu budowlanego chodnika w miejscowości Sielec przy drodze powiatowej Nr 1337 R.

XXIII-121-2012.pdf (221.46 Kb) - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Iwierzyce

XXIII-122-2012.pdf (221.36 Kb) - w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Iwierzyce

XXIII-123-2012.pdf (224.55 Kb) - w sprawie: przedłużenia obowiązujących taryf zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

XXIII-124-2012.pdf (216.88 Kb) - w sprawie uchylenia uchwały nr XII/54/2011 Rady Gminy w Iwierzycach z dnia 14 grudnia 2011 roku  w sprawie dopłat do ceny wody i ścieków   

XXIII-125-2012.pdf (451.83 Kb) - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178730

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo