-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 04-07-2012 | 11:20
data ostatniej modyfikacji: 25-09-2012 | 10:45
Uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 29.06.2012 r.
04 lipca 2012

XVIII-85-2012.pdf (296.37 Kb) - w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Opinia_RIO.pdf (2.81 Mb) - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

XVIII-86-2012.pdf (302.34 Kb) - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2011.

XVIII-87-2012.pdf (488.82 Kb) - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

XVIII-88-2012.pdf (316.29 Kb) - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iwierzyce

XVIII-89-2012.pdf (312.01 Kb) - w sprawie podziału gminy Iwierzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

XVIII-90-2012.pdf (219.09 Kb) - w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  członków Grupy Roboczej powołanej w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Iwierzyce

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178622

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo