-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 24-04-2012 | 10:55
data ostatniej modyfikacji: 24-04-2012 | 11:01
Uchwały z XV sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 29.03.2012 r.
05 kwietnia 2012

XV-70-2012.pdf (218.60 Kb) - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

XV-71-2012.pdf (276.90 Kb) - w sprawie zgłoszenia sołectwa  Nockowa do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 oraz wskazania go do składu Grupy Pilotażowej 

XV-72-2012.pdf (302.56 Kb) - w sprawie wyrażenia zgody na finansową partycypację Gminy Iwierzyce w kosztach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016

XV-73-2012.pdf (319.57 Kb) - w  sprawie  przyjęcia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt na terenie gminy Iwierzyce.

XV-74-2012.pdf (391.24 Kb) - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia oraz Prawa i Porządku Publicznego

XV-75-2012.pdf (309.26 Kb) - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

XV-76-2012.pdf (392.23 Kb) - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

XV-77-2012.pdf (221.75 Kb) - w sprawie uszanowania praw widzów Telewizji TRWAM

XV-78-2012.pdf (768.83 Kb) - w sprawie uchwalenia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Iwierzyce na lata 2012-2015

««« powrót
Liczba odwiedzin: 179353

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo