-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 28-12-2011 | 11:21
data ostatniej modyfikacji: 28-12-2011 | 11:21
Uchwały z XII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 14.12.2011 r.
20 grudnia 2011

XII-53-2011.pdf (392.62 Kb) - w sprawie: zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

XII-54-2011.pdf (301.82 Kb) - w sprawie: dopłaty do ceny wody i ścieków.

XII-55-2011.pdf (377.39 Kb) - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iwierzyce
                załącznik_nr_1.pdf (368.87 Kb)
                zał._2_cz._I.pdf (105.73 Kb)
                zał.2_WPF_2012_cz.pdf (398.24 Kb)
 

XII-56-2011.pdf (480.47 Kb) - w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

XII-57-2011.pdf (302.99 Kb) - w sprawie powołania i odwoływania  członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdzialania Przemocy w  Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego  funkcjonowania.

XII-58-2011.pdf (716.02 Kb) - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwierzyce na 2012 rok.

XII-59-2011.pdf (224.14 Kb) - w sprawie  zniesienia pomnika przyrody.

XII-60-2011.pdf (227.29 Kb) - w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Dobry start w Szkołach Podstawowych Gminy Iwierzyce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

XII-61-2011.pdf (224.90 Kb) - w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku nr 186 ,,B” położonego   na działce o numerze ewidencyjnym 573 w miejscowości  Iwierzyce w trybie bezprzetargowym.

XII-62-2011.pdf (218.97 Kb) - w sprawie: pozostawienia nadwyżki środków obrotowych do dyspozycji samorządowego zakładu budżetowego

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178691

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo