-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 29-07-2011 | 07:56
data ostatniej modyfikacji: 03-08-2011 | 08:38
Uchwały z VIII sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 27.06.2011 r.
01 lipca 2011

VIII-27-2011.pdf (237.33 Kb) - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2010 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

VIII-28-2011.pdf (259.80 Kb) - w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok.

VIII-29-2011.pdf (280.60 Kb) - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym.

VIII-30-2011.pdf (2.22 Mb) - w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Iwierzyce.

VIII-31-2011.pdf (1.70 Mb) -  w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Iwierzyce.

VIII-32-2011.pdf (365.38 Kb) - w sprawie przedłożenia obowiązujących taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

VIII-33-2011.pdf (2.22 Mb) - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

VIII-34-2011.pdf (250.07 Kb) - w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178689

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo