-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

data publikacji: 02-03-2011 | 14:53
data ostatniej modyfikacji: 02-03-2011 | 14:53
Uchwały z IV sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 04.02.2011 r.
02 marca 2011

IV-9-2011.pdf (493.64 Kb) - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Iwierzyce na lata 2011 – 2015.

IV-10-2011.pdf (714.75 Kb) - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwierzyce na 2011 rok.

IV-11-2011.pdf (100.97 Kb) - w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej ds. Komunalizacji Mienia Gminnego.

IV-12-2011.pdf (260.61 Kb) - w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011.

IV-13-2011.pdf (342.85 Kb) - w sprawie ustalenia zakresu działania komisji Rady Gminy w Iwierzycach.

IV-14-2011.pdf (367.70 Kb) - w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresie sportu w Gminie Iwierzyce.

IV-15-2011.pdf (365.25 Kb) - w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

IV-16-2011.pdf (311.73 Kb) - w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwierzyce


 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178623

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo