-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

Nr VIII/33/03 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Iwierzyce w drodze przetargu
29 lipca 2003

UCHWAŁA Nr VIII/33/03
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 29 lipca 2003 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Iwierzyce w drodze przetargu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 litera a, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 , poz..74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami), art. 13 ust 1, art. 37 ust. 1 i art. 28 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz.741 z 1997 r.)

Rada Gminy w Iwierzycach
uchwala co następuje :

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargu działki Nr 1722 o pow. 0,21 ha położonej we wsi Olchowa, stanowiącej własność gminy Iwierzyce.

§ 2

Sprzedaż zostanie przeprowadzona po wykonaniu wyceny nieruchomości .

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178689

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo