-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

Nr VIII/34/03 w sprawie nabycia działki położonej we wsi Iwierzyce pod potrzeby zajezdni autobusowej
29 lipca 2003

UCHWAŁA Nr VIII/34/03
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 29 lipca 2003 roku

w sprawie nabycia działki położonej we wsi Iwierzyce pod potrzeby zajezdni autobusowej.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 poz.74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115 poz.741
z 1997r.)


Rada Gminy w Iwierzycach
uchwala co następuje:

§ 1

Nabyć działkę o numerze ewidencyjnym 573 o pow.0,09 ha położoną we wsi Iwierzyce pod potrzeby zajezdni autobusowej.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 178691

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo