-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Uchwały 

Nr VIII/35/03 w sprawie powołania zespołu ds. wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
29 lipca 2003

Uchwała Nr VIII/35/03
Rady Gminy w Iwierzycach
z dnia 29 lipca 2003r.

w sprawie powołania zespołu ds. wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r,o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz.1591 z póź./ oraz art.160 1 i 2,art. 163 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z póź.zm/

Rada Gminy w Iwierzycach
uchwala co następuje:

 § 1

Powołuje zespół do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję 2004 – 2007 w następującym składzie:

  1. Pan Wiesław Nycz
  2. Pani Irena Toś
  3. Pan Bogusław Mucha
  4. Pani Janina Ziemińska

 § 2

Zadaniem zespołu jest przedstawienie Radzie Gminy na sesji opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

««« powrót
Liczba odwiedzin: 177990

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo