-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zmiany 

Treść archiwalna z dnia: 2019-12-06 13:50:09
Nowy system gospodarki odpadami

Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Iwierzyce

        Informujemy mieszkańców Gminy Iwierzyce, że w 2019 r. nastąpi zmiana stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów  komunalnych  od  mieszkańców. 

Zgodnie z uchwałą Nr III/19/2018 Rady Gminy  Iwierzyce z dnia 6 grudnia 2018 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego  dnia 10.12.2018 r. poz. 5306 w  przypadku selektywnego zbierania odpadów przez mieszkańców  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić od pierwszego stycznia 2019r. dla gospodarstwa  domowego zamieszkałego przez :

1) 1 lub 2 osoby  -   18,00 zł na miesiąc,

2) 3 lub 4 lub 5 osób -  44,00 zł na miesiąc,

3) 6 lub więcej osób  -  60,00 zł na miesiąc.

W przypadku gdy mieszkańcy nie będą segregować odpadów  wówczas stawki  będą dwukrotnie wyższe i  opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez  :

1) 1 lub 2 osoby   będzie to   kwota 36,00 zł na  miesiąc,

2) 3 lub 4 lub 5 osób  będzie to  kwota  88,00 zł na miesiąc,

3) 6 lub więcej osób   będzie to kwota 120,00 zł  na miesiąc.

Tak wysoki wzrost  stawek opłat za odbiór śmieci jest skutkiem znaczących podwyżek cen  za usługę odbioru i zagospodarowania opadów przez  firmy odbierające śmieci. Procedura przetargowa prowadzona była dwukrotnie. Pierwszy przetarg, w którym cena za usługę odbioru odpadów wzrosła 55 % w stosunku do  roku 2017. Przetarg ten został unieważniony. W kolejnym przetargu  ponownie wzrosły ceny tym razem wykonawcy oferowali wykonanie tego zadania w cenie od  7 %  do 12 % wyższej niż pierwszym razem. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości w odbiorze odpadów, Rada Gminy stanęła  przed koniecznością nieuniknionej podwyżki stawek opłat za odbiór odpadów.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują: odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,  tworzenie i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną. 

Nr konta na który należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
66 9172 1013 0260 0202 2000 0010 BS w Sędziszowie Młp. O/Iwierzyce
z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ” lub w kasie urzędu.

 

Kalendarz_2019.pdf

Zasady_segregacji_2019.pdf

Terminy rozdawania worków na odpady komunalne.pdf - Bystrzyca, Będzienica, Iwierzyce, Nockowa.

Terminy rozdawania worków - Olchowa, Sielec, Wiśniowa, Wiercany, Olimpów.

 

Deklaracja.pdf

 

 

W dniu 16 października 2018 r. zostanie otwarty Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
PSZOK to miejsce, w którym Mieszkańcy Gminy Iwierzyce w ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytworzone w gospodarstwie domowym selektywnie zbierane odpady komunalne.

PSZOK jest czynny dwa razy w tygodniu tj.:
wtorek - od 15.00 do 17.00
sobota - od 8.00 do 13.00
z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

Regulamin_PSZOK_w_Gminie_iwierzyce.pdf

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Iwierzyce za rok 2018.

 

««« powrót
Liczba odwiedzin: 186578

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo