-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Zmiany 

Treść archiwalna z dnia: 2019-11-28 11:22:11
Uchwały
Uchwały z XV sesji Rady Gminy Iwierzyce odbytej w dniu 26.11.2019 r. - 2019-11-28

XV-80-2019.pdf - w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Iwierzyce do zaciągania zobowiązań ponad kwotę określoną w budżecie Gminy Iwierzyce na 2019 rok.

XV-81-2019.pdf - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

XV-82-2019.pdf - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Iwierzyce.

XV-83-2019.pdf - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020.

XV-84-2019.pdf - w sprawie podatku od nieruchomości.

XV-85-2019.pdf - w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

XV-86-2019.pdf - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XV-87-2019.pdf - w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

XV-88-2019.pdf - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

XV-89-2019.pdf - w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Iwierzyce.

XV-90-2019.pdf - w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla  osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

XV-91-2019.pdf

XV-92-2019.pdf

XV-93-2019.pdf

XV-94-2019.pdf

XV-95-2019.pdf

««« powrót
Liczba odwiedzin:

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo