-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Rejestry 

Ochrona środowiska 
data publikacji: 25-05-2012 | 09:38
data ostatniej modyfikacji: 16-01-2019 | 09:02

Rejestr działalności regulowanej.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Iwierzyce są obowiązani do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  prowadzonego przez Wójta Gminy Iwierzyce.

 

Rejestr_Dzialalności_Regulowanej.doc

 

Liczba odwiedzin: 175400

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo