-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 13:58
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
28 czerwca 2018

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 czerwca 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego: budowa sieci gazowej w miejscowości Bystrzyca ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 czerwca 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego: budowa sieci gazowej w miejscowości Iwierzyce ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
19 czerwca 2018

RDOŚ w Rzeszowie ws. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części Olchowej – etap III    więcej »»»

INFORMACJA
05 czerwca 2018

o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
05 czerwca 2018

została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn: budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1338 R Iwierzyce – Zgłobień - Rzeszów   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 maja 2018

W dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn: zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepusty i drogi gminnej Nr 107423 R Bystrzyca – Wola w km 0+830 – 1+040,    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 maja 2018

W dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn: zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepusty i drogi gminnej Nr 107423 R Bystrzyca – Wola w km 0+741 – 0+801,    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 maja 2018

W dniu 24.05.2018 r. została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn: przebudowa drogi gminnej Nr 107423 R Bystrzyca – Wola Wola w km 0+592 – 0+706...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 maja 2018

RDOŚ w Rzeszowie ws. Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w części Olchowej - etap III.   więcej »»»

INFORMACJA
10 maja 2018

o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego.    więcej »»»

INFORMACJA
04 maja 2018

do inwestycji pn: Budowa budynku wielofunkcyjnego (garażowo-warsztatowo-magazynowego) wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi ...   więcej »»»

KOMUNIKAT
26 kwietnia 2018

Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 kwietnia 2018

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowa odcinka istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia na terenie miejscowości Nockowa ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 kwietnia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego: budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej Iwierzyce - Zgłobień ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 kwietnia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego: zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepusty i drogi gminnej Bystrzyca-Wola ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 kwietnia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji "Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepusty i drogi gminnej Bystrzyca-Wola...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 kwietnia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego: przebudowa drogi gminnej Bystrzyca-Wola ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 kwietnia 2018

RDOŚ w Rzeszowie ws. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w części Olchowej – etap III   więcej »»»

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
12 kwietnia 2018

Wójt Gminy Iwierzyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Olchowej.   więcej »»»

[1]  «««  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12  »»»  [31]
Liczba odwiedzin: 174514

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo