-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 15-11-2019 | 13:58
OBWIESZCZENIE
01 czerwca 2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami w miejscowości Olchowa- Lipie, gmina Iwierzyce   więcej »»»

O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTACYJNEGO
28 maja 2010

„Budowa elektrowni wiatrowej Iwierzyce 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WNIOSKU
28 maja 2010

„Budowa elektrowni wiatrowej Iwierzyce 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 maja 2010

postanowienie o utrzymaniu w mocy zaskarżonego przez strony postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony w Rzeszowie ...   więcej »»»

OGŁOSZENIE
12 maja 2010

.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
05 maja 2010

„Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu drogowego na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1719/10, 1719/11 oraz 1712/1, położonych w miejscowości Olch   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
27 kwietnia 2010

o zakończeniu postępowania dowodowego "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami w miejscowości Olchowa- Lipie, gmina Iwierzyce"    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
27 kwietnia 2010

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi oraz pompowniami w miejscowości Olchowa- Lipie, gmina Iwierzyce   więcej »»»

OGŁOSZENIE
27 kwietnia 2010

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce   więcej »»»

OGŁOSZENIE
27 kwietnia 2010

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
23 kwietnia 2010

Przebudowa oraz rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Iwierzyce- Zarzecze, Nockowa- Wiśniowa i Nockowa - Będzienica    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
19 kwietnia 2010

Wójt Gminy Iwierzyce wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod azwą : „Elektrownia wiatrowa Iwierzyce 2 MW” ...   więcej »»»

Ogłoszenie
07 kwietnia 2010

Szkolenie dotyczące składania wniosków dotyczących działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WEZWANIU DO UZUPEŁNIENIA RAPORTU-Budowa dwóch elektrowni wiatrowych ...
07 kwietnia 2010

Budowa dwóch elektrowni wiatrowych, ze stacjami transformatorowymi sprzęgającymi na działkach o numerach ew. 312/12 i 312/13 w miejscowości Iwierzyce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.   więcej »»»

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia
11 stycznia 2010

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach zaprasza NA BEZPŁATE SZKOLENIA I KURSY   więcej »»»

OGŁOSZENIE
30 października 2009

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym   więcej »»»

Informacja o wynikach naboru
29 września 2009

na wolne stanowisko pracy w Biurze LGD Partnerstwo 5 Gmin.    więcej »»»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
07 września 2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO „MŁODSZY REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI”   więcej »»»

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
15 czerwca 2009

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO „MŁODSZY REFERENT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH, OCHRONY ZABYTKÓW, GOSPODARKI LOKALOWEJ I MIESZKANIOWEJ”    więcej »»»

INFORMACJA
09 lutego 2009

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2009 r. wprowadzono nowe zasady dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.   więcej »»»

[1]  «««  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Liczba odwiedzin: 174503

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo