-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OBWIESZCZENIE
13 grudnia 2010

„Przebudowa mostu na rz. Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R Sielec – Będziemyśl – Olchowa w miejscowości Sielec”.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
09 grudnia 2010

STAROSTA ROPCZYCKO - SĘDZISZOWSKI ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI Nr 8/2010/ZRID Z DNIA 7 GRUDNIA 2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg gminnych; relacji Iwierzyce – Zarzecze i Nockowa - Wiśniow"   więcej »»»

OGŁOSZENIE
07 grudnia 2010

.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 grudnia 2010

„Budowa budynku biurowo – szkoleniowego z zapleczem cateringowo- noclegowym ” na działkach nr ewid : 266, 267, 268, 269 w miejscowości Sielec – Gmina Iwierzyce.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 listopada 2010

rozbudowa sieci SN, budowa stacji transformatorowej, budowa sieci nn oraz przebudowa istniejącej sieci wraz z wymianą przyłączy napowietrznych na terenie działek położonych w miejscowości Wiercany gmina Iwierzyce,    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
19 listopada 2010

budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. „RZE22733_Wiercany” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1601, położonej w miejscowości Nockowa gmina Iwierzyce,    więcej »»»

OGŁOSZENIE
12 listopada 2010

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
09 listopada 2010

Starosta Ropczycko-Sędziszowski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego znak AB. 7351-6/8/10 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa dróg gminnych Iwierzyce-Zarzecze i Nockowa-Wiśniowa...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 listopada 2010

„Zagospodarowanie odwiertu Sędziszów 34. OZG Sędziszów- KGZ Czarna Sędziszowska”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
27 października 2010

Rozbudowa Stacji SN budowa Stacji Transformatorowej, budowa sieci nn oraz przebudowa istniejącej sieci wraz z wymianą przyłączy napowietrznych na terenie działek oznaczonych nr. ewid. 692/1, 692/2, 695, 696, 543, 703/2, 703/3 w Wiercanach.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 października 2010

Budowa suchego zbiornika retencyjnego Wiercany na rzece Bystrzycy na terenie m. Iwierzyce, Wiercany, Nockowa.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 października 2010

Budowa suchego zbiornika retencyjnego Sielec na rzece Bystrzycy na terenie m. Sielec, Olchowa.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 września 2010

o postępowaniu sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. „RZE22733_Wiercany” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1601, położonej w miejscowości Nockowa .   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 września 2010

Budowa budynku biurowo – szkoleniowego z zapleczem cateringowo- noclegowym   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 sierpnia 2010

o zawieszeniu postępowania „Budowa elektrowni wiatrowej Iwierzyce 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE - o wydanej decyzji
30 lipca 2010

Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu drogowego na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1719/10, 1719/11 oraz 1712/1, położonych w miejscowości Olchowa.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 lipca 2010

Budowa elektrowni wiatrowej Iwierzyce 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną” na działkach nr ewid. 273 oraz 1275 w miejscowości Iwierzyce.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
07 lipca 2010

Wójt Gminy Iwierzyce wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego .   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 lipca 2010

„Przebudowa oraz rozbudowa układu komunikacyjnego dróg gminnych: Iwierzyce- Zarzecze, Nockowa- Wiśniowa i Nockowa – Będzienica”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WNIOSKU
21 czerwca 2010

Budowa budynku usługowego (hala warsztatowa) dla potrzeb montażu i konserwacji agregatów chłodniczych do naczep i samochodów chłodni wraz z częścią biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą   więcej »»»

[1]  «««  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178675

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo