-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OBWIESZCZENIE
24 maja 2011

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami domowymi na terenie działek położonych w miejscowości położonych w miejscowości Olchowa, gmina Iwierzyce”.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 kwietnia 2011

„Budowa nowej Hali Produkcyjnej w istniejącym Zakładzie DREWNO-REX Sp. J. Janusz Żuczek, Barbara Żuczek w miejscowości Sielec, Gmina Iwierzyce”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
08 kwietnia 2011

Ustalenie lokalizacji: "Zagospodarowanie odwiertu gazowego Sędziszów 34 (S-34); budowa drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym, budowa gazociągu kopalnianego i rurociągu metanolu oraz przebudowa istniejących obiektów na terenie ..."   więcej »»»

OGŁOSZENIE
25 marca 2011

o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2011 roku   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 marca 2011

Budowa linii kablowej i napowietrznej SN w miejscowości Olimpów gmina Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 marca 2011

Wszczęcie postępowania dot. inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami domowymi na terenie działek położonych w miejscowości Olchowa.    więcej »»»

OGŁOSZENIE
01 marca 2011

Wójt Gminy Iwierzyce ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2011.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 lutego 2011

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiaodmości - Planowanie przez Ukrainę budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
09 lutego 2011

o wydanej decyzji „Zagospodarowanie odwiertu Sędziszów 34. OZG Sędziszów - KGZ Czarna Sędziszowska”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 lutego 2011

o wydanej decyzji „Przebudowa mostu na rz. Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa w miejscowości Sielec”   więcej »»»

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach zaprasza na bezpłatne kursy
31 stycznia 2011

Kurs gastronomiczny. Kurs koparko-ładowarki. Warsztaty z doradcą zawodowym. Poradnictwo psychologiczne.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
26 stycznia 2011

Dot. budowy suchego zbiornika retencyjnego w miejscowościach Iwierzyce, Wiercany, Nockowa.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
26 stycznia 2011

Dot. Budowa suchego zbiornika retencyjnego w miejscowości Sielec-Olchowa.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
20 stycznia 2011

„Budowa linii kablowej i napowietrznej SN; stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej NN z wymianą przyłączy napowietrznych; budowa przyłącza kablowego na terenie działek położonych w miejscowości Olimpów"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
20 stycznia 2011

postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu na rz. Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R Sielec – Będziemyśl – Dąbrowa w miejscowości Siele   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 stycznia 2011

„Zagospodarowanie odwiertu Sędziszów 34. OZG Sędziszów- KGZ Czarna Sędziszowska”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
13 stycznia 2011

o zmianie nazwy przedsięwzięcia „Przebudowa mostu na rz. Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej nr 1336 R Sielec – Będziemyśl – Olchowa w miejscowości Sielec”.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 stycznia 2011

„Budowa linii kablowej i napowietrznej SN, stacji transformatorowej słupowej, przebudowa linii napowietrznej N/N i przyłącza napowietrznego do budynku mieszkalnego na terenie działek położonych w miejscowości Olimpów"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
10 stycznia 2011

o postanowieniu „Budowa budynku usługowego (hala warsztatowa) dla potrzeb montażu i konserwacji agregatów chłodniczych do naczep i samochodów chłodni wraz z częścią biurowo-socjalną oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 grudnia 2010

„Budowa budynku biurowo – szkoleniowego z zapleczem cateringowo- noclegowym”   więcej »»»

[1]  «««  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178675

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo