-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OGŁOSZENIE
17 listopada 2011

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy, która przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 listopada 2011

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sychego zbiornika przeciwpowodziowego "Sielec" na rzece Bystrzyca..."   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 listopada 2011

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa sychego zbiornika przeciwpowodziowego "Wiercany" na rzece Bystrzyca..."   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 listopada 2011

Zawiadomienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
03 listopada 2011

Burmistrz Boguchwały podaje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
03 listopada 2011

Burmistrz Boguchwały zawiadamia strony postępowania o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 września 2011

o wydanej decyzji „Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu drogowego” na terenie działek położonych w miejscowości Olchowa, Gmina Iwierzyce.    więcej »»»

O B W I E S Z C Z E N I E O WNIOSKU
15 września 2011

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku usługowo- handlowo- warsztatowego w Olchowej, gm. Iwierzyce ”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 września 2011

O UZUPEŁNIENIU RAPORTU - Budowa dwóch elektrowni wiatrowych, ze stacjami transformatorowymi sprzęgającymi na działkach o numerach ew. 312/12 i 312/13 w miejscowości Iwierzyce ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE o postanowieniu
01 września 2011

„Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu drogowego” na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1719/10, 1719/11 oraz 1712/1, w Olchowej.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE - o wydanej decyzji
01 września 2011

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa nowej Hali Produkcyjnej w istniejącym Zakładzie DREWNO-REX Sp. J. Janusz Żuczek, Barbara Żuczek w miejscowości Sielec, Gmina Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 sierpnia 2011

postanowienie uzgadniające projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia obejmującego poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego..   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
05 sierpnia 2011

Budowa nowej Hali Produkcyjnej w istniejącym Zakładzie DREWNO-REX Sp. J. Janusz Żuczek, Barbara Żuczek w miejscowości Sielec, Gmina Iwierzyce   więcej »»»

OGŁOSZENIE
02 sierpnia 2011

.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 sierpnia 2011

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwały    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 sierpnia 2011

Obwieszczenie Burmistrza Boguchwaly   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 lipca 2011

Wydano decyzję Nr RGRD.7331/CP/3/10/11 lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. „RZE22733_Wiercany” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1601, położonej w miejscowości Nock   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 lipca 2011

Obwieszczenie o wniosku-„Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu drogowego”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 czerwca 2011

Budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. „RZE22733_Wiercany” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1601, położonej w miejscowości Nockowa gmina Iwierzyce,   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
07 czerwca 2011

3 czerwca została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: zagospodarowanie odwiertu gazowego Sędziszów 34 (S-34) ...   więcej »»»

[1]  «««  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178733

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo