-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
01 marca 2012

Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Wiercany" na rzece Bystrzycy na terenie m. Iwierzyce, Wiercany, Nockowa"    więcej »»»

INFORMACJA WÓJTA GMINY IWIERZYCE
22 lutego 2012

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze   więcej »»»

OGŁOSZENIE
17 lutego 2012

Wójt Gminy Iwierzyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych. Promocja gminy oraz dostarczanie mieszkańcom aktualnych informacji poprzez wydawanie gazety samorządowej w Gminie Iwierzyce.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 lutego 2012

Została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego pn; zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole wraz z jego rozbudową o schody na terenie miejscowości Iwierzyce ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
01 lutego 2012

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa budynku usługowo- handlowo- warsztatowego w Olchowej, gm. Iwierzyce ” .    więcej »»»

OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO
31 stycznia 2012

Postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej ... we wsi Nockowa” – Gmina Iwierzyce zostało zakończone.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU
31 stycznia 2012

W dniu 30.01.2012 r. Wójt Gminy Iwierzyce wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa kanalizacji sanitarnej ... we wsi Nockowa”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
24 stycznia 2012

stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Budowa budynku usługowego dla potrzeb montażu i konserwacji agregatów chłodniczych do naczep i samochodów ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
16 stycznia 2012

prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn: budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. „RZE22733_Wiercany” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1601, położonej w miejscowości Nockowa..   więcej »»»

OGŁOSZENIE
05 stycznia 2012

.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 grudnia 2011

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na przedszkole wraz z jego rozbudową o schody ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 grudnia 2011

Wójt Gminy Iwierzyce wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia „Budowa budynku usługowo- handlowo- warsztatowego w Olchowej, gm. Iwierzyce ”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 grudnia 2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.400.1.106.2011.GJ-12   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 grudnia 2011

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.400.1.106.2011.GJ-11   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WNIOSKU
15 grudnia 2011

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami, rurociągami tłocznymi, przepompowniami ścieków z ich zasilaniem elektrycznym we wsi Nockowa”    więcej »»»

O B W I E S Z C Z E N I E O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
15 grudnia 2011

Na wniosek Gminy Iwierzyce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami we wsi Nockowa"    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 grudnia 2011

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia, którym sprostowano oczywistą pomyłkę dot. modernizacji linii kolejowej E 30 ...   więcej »»»

Informacja o wynikach naboru
07 grudnia 2011

Informacja o wynikach naboru na stanowisko "Starszy referent ds. kadrowo - księgowych w Zakładzie Wodno-Kanalizacyjnym w Iwierzycach.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
07 grudnia 2011

W dniu 06.12.2011r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa dachu na istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia na działkach oznaczonych nr ewid.643/2 i 644/1 położonych w miejscowości Iwierzyce w gminie Iwierzyce ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 listopada 2011

„Budowa dachu na istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia na działkach oznaczonych nr ewid.643/2 i 644/1 położonych w miejscowości Iwierzyce w gminie Iwierzyce w ramach zadania: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Iwierzycach ”   więcej »»»

[1]  «««  23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 177990

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo