-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 11-12-2019 | 10:21
OBWIESZCZENIE
31 lipca 2012

Zawiadominie o uzgodnieniu projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przylączem do budynku mieszkalnego położonych w miejscowości Sielec.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
26 lipca 2012

Zawiadomomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie ws. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami ...   więcej »»»

OGŁOSZENIE
18 lipca 2012

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce   więcej »»»

OGŁOSZENIE
18 lipca 2012

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2010 terenu elektrowni wiatrowych w miejscowości Iwierzyce    więcej »»»

Informacja
18 lipca 2012

Informacja dotycząca budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Wiercany"    więcej »»»

Informacja
18 lipca 2012

Informacja dotycząca budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Sielec".    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
10 lipca 2012

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
06 lipca 2012

Zawiadomienie Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
26 czerwca 2012

Zawiadamia się, że w dniu 15.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Nockowa.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
26 czerwca 2012

Zawiadamia się, że w dniu 15.06.2012 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Sielec.   więcej »»»

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego
25 czerwca 2012

Obwieszczenie ws. inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa linii kolejowej odcinek Kraków-Rzeszów ...   więcej »»»

Ustawa o języku migowym
11 czerwca 2012

Informacja o wejściu w życie ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się ..   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
08 maja 2012

W dniu 08.05.2012 r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych, na terenie działek połozonych w miejscowości Olchowa    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 kwietnia 2012

W dniu 30.04.2012 r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: odbudowa drogi gminnej Bystrzyca – Wola km, budowa chodnika wzdłuż dróg gminnych, wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska ...   więcej »»»

ROZPRZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
19 kwietnia 2012

.   więcej »»»

ZAWIADOMIENIE
16 kwietnia 2012

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 marca 2012

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: odbudowa drogi gminnej Nr 107423 R. Bystrzyca – Wola km 0+414 – 0+587, wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 marca 2012

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych w miejscowości Olchowa gmina Iwierzyce,    więcej »»»

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków
19 marca 2012

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2012 roku.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 marca 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2012-03-05   więcej »»»

[1]  «««  22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 179353

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo