-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OBWIESZCZENIE
09 listopada 2012

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego: dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1421 i 1426/5, położonych w miejscowości Nockowa.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
09 listopada 2012

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego: dla inwestycji pn: budowa dwóch odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, na terenie działek położonych w miejscowości Sielec.   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
07 listopada 2012

dot. "Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Sielec" na rzece Bystrzycy ...   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
07 listopada 2012

dot. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami, kanalizacji ciśnieniowej oraz przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym dla miejscowości Olchowa i części miejscowości Sielec ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
23 października 2012

Prowadzone jest postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pn: budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO 2 Sp. z o.o. „RZE22733_Wiercany” na terenie działki oznaczonej nr ewid. 1601, położonej w miejscowości Nockowa ...   więcej »»»

ZAWIADOMIENIE
10 października 2012

Została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, położonych w miejscowości Bystrzyca ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 października 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie ws. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 września 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa Suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Wiercany" ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
20 września 2012

Postanowienie Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie uzgadniające pozytywnie projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie melioracji wodnych dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 września 2012

w sprawie zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi krajowej Nr 4 Jędrzychowice-Korczowa na odcinku Machowa-Łańcut ...."   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 września 2012

zawiadamia się, że w dniu 11.09.2012 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 września 2012

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie celu publicznego dla inwestycji pn. budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Nockowa.    więcej »»»

INFORMACJA
31 sierpnia 2012

Wójt Gminy Iwierzyce informuje mieszkańców o zakończeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie gminy i przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
23 sierpnia 2012

W dniu 23.08.2012 r. została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego położonych w miejscowości Sielec gmina Iwierzyce,    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
20 sierpnia 2012

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: ”Zalesienie gruntów rolnych na terenie działki oznaczonej nr ewid. 492/1 położonej w miejscowości Iwierzyce, gmina Iwierzyce”.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
20 sierpnia 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nr WOOŚ.4233.19.2012.KR-41   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
20 sierpnia 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie nr WOOŚ.4233.19.2012.KR-40   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 sierpnia 2012

o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: ” Zalesienie gruntów rolnych na terenie działki oznaczonej nr ewid. 494 położonej w miejscowości Iwierzyce, gmina Iwierzyce”.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
07 sierpnia 2012

W dniu 06.08.2012 r. została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do dwóch budynków mieszkalnych, położonych w miejscowości Nockowa ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
31 lipca 2012

Zawiadominie o uzgodnieniu projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przylączem do budynku mieszkalnego położonych w miejscowości Sielec.    więcej »»»

[1]  «««  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178689

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo