-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 11-12-2019 | 10:21
OBWIESZCZENIE
15 stycznia 2013

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami ... dla miejscowości Olchowa i części miejscowości Sielec ...    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 stycznia 2013

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami ... dla miejscowości Olchowa i części miejscowości Sielec ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 stycznia 2013

Została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Nockowa    więcej »»»

INFORMACJA
08 stycznia 2013

Dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WNIOSKU
04 stycznia 2013

Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Nockowa w ciągu drogi powiatowej 1339 R Nockowa p. wieś   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 stycznia 2013

Została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: Budowa dwóch odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego, budynku administracyjnego oraz lakierni w miejscowości Sielec    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 stycznia 2013

Została wydana decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego, na terenie działek położonych w miejscowości Nockowa   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
31 grudnia 2012

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie budowy suchego zbiorniika przeciwpowodziowego "Wiercany" ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
31 grudnia 2012

o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. przedłużenia koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
31 grudnia 2012

Obwieszczenie w sprawie "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego w miejscowości Nockowa.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
31 grudnia 2012

Zalesienie gruntów rolnych na terenie działki oznaczonej nr ewid. 492/1 położonej w miejscowości Iwierzyce.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
28 grudnia 2012

” Zalesienie gruntów rolnych na terenie działki oznaczonej nr ewid. 494 położonej w miejscowości Iwierzyce, gmina Iwierzyce”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 grudnia 2012

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
05 grudnia 2012

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na terenie miejscowości Nockowa ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
03 grudnia 2012

Dotyczy zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami do budynku mieszkalnego w miejscowości Nockowa.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
28 listopada 2012

w sprawie uzupełnienia decyzji z dnia 30.10.2012 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn. Rozbudowa z przebudową linii kolejowej E30/C-E30 odcinek Kraków - Rzeszów ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
26 listopada 2012

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie dot. przedsiewzięcia pn. Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 listopada 2012

W dniu 20.11.2012r została wydana decyzja lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompowniami i przyłączami we wsi Nockowa.   więcej »»»

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY IWIERZYCE
19 listopada 2012

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Iwierzycach w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwierzyce z organizacjami pozarządowymi ...   więcej »»»

INFORMACJA
15 listopada 2012

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwierzyce na lata 2012 -2032”.    więcej »»»

[1]  «««  20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 179356

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo