-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OBWIESZCZENIE
29 maja 2013

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie ws. przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z przyłączami ... dla miejscowości Będziemyśl ..."   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 maja 2013

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 704/4, 704/5, 704/6, 702/2, 702/1 i 701, położonych w miejscowości Olchowa ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 maja 2013

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 388/7, 388/10, 388/8, 394/4 i 394/2, położonych w miejscowości Olchowa...   więcej »»»

O G Ł O S Z E N I E
07 maja 2013

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie gminy, która przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 kwietnia 2013

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego: dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr ewid. 704/4, 704/5, 704/6, 702/2, 702/1, 701 położonych w miejscowości Olchowa    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 kwietnia 2013

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Iwierzyce "Budowa Stacji Transmisji Danych Operatora AERO2 Sp. z o. o. "RZE22733_Wiercany" ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
16 kwietnia 2013

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego:"Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych nr ewid. 388/7, 388/10, 388/8, 394/4, 394/2 położonych w miejscowości Olchowa".   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 kwietnia 2013

o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
03 kwietnia 2013

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego,dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sielec.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 kwietnia 2013

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dn. 20.03.2013r. o wydaniu postanowienia    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 kwietnia 2013

Obwieszczenie Burmistrza Ropczyc z dn. 21.03.2013r. o wydaniu postanowienia    więcej »»»

Ogłoszenie
12 marca 2013

o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2013 roku.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa
04 marca 2013

Rozpoczęto procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia : „ Budowa dwóch elektrowni wiatrowych, ze stacjami transformatorowymi sprzęgającymi ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 marca 2013

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku użyteczności publicznej położonych w miejscowości Sielec gmina Iwierzyce.   więcej »»»

OGŁOSZENIE
18 lutego 2013

Wójt Gminy Iwierzyce ogłasza otwarty nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2013.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 lutego 2013

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
14 lutego 2013

Decyzja ws. braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: ” Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Nockowa w ciągu drogi powiatowej 1339 R Nockowa p. wieś”.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU
11 lutego 2013

Wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia ” Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w m. Nockowa w ciągu drogi powiatowej 1339 R Nockowa p. wieś”.    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 lutego 2013

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy m. Nockowa w ciągu drogi powiatowej 1339R Nockowa p. wieś”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 stycznia 2013

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami ... dla miejscowości Olchowa i części miejscowości Sielec ...    więcej »»»

[1]  «««  19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 177990

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo