-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OBWIESZCZENIE
07 marca 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: przebudowa sieci energetycznej na terenie działek położonych w miejscowości Olimpów   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 marca 2017

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym pompowni w miejscowości Olchowa.   więcej »»»

Ogłoszenie Wójta Gminy Iwierzyce
20 lutego 2017

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu na terenie Gminy Iwierzyce w roku 2017.    więcej »»»

INFORMACJA
20 lutego 2017

Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego znak WA.6740.3.5.2017   więcej »»»

OGŁOSZENIE
15 lutego 2017

Promocja gminy oraz dostarczanie mieszkańcom aktualnych informacji poprzez wydawanie gazety samorządowej w Gminie Iwierzyce.    więcej »»»

Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.16.1.2017.AD.5
15 lutego 2017

o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Zmiana formy architektonicznej sposobu użytkowania budynku hydroforni na stację uzdatniania wody wraz z urządzeniami budowlanymi, budowa sieci wodociągowej i zbiorników ...   więcej »»»

OGŁOSZENIE
09 lutego 2017

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
23 stycznia 2017

ROŚ.6220.3.9.2016.MG    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
19 stycznia 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: przebudowa sieci energetycznej na terenie działek położonych w miejscowości Olimpów   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU
11 stycznia 2017

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca - Nowa Wieś w m. Bystrzyca"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 stycznia 2017

o wniosku i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: "Przebudowa drogi gminnej Wiercany Zagorzyce Brzeźnik Płn."   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 stycznia 2017

.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
19 grudnia 2016

Wójt Gminy Iwierzyce wydał decyzję znak: ROŚ.6220.1.17. 2015.MG stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: "Zabudowa sprężarki gazu na OZG Sędziszów – KGZ Czarna Sędziszowska"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WNIOSKU
15 grudnia 2016

Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa mostu na rzece Bystrzyca w ciągu drogi powiatowej Nr 1340R Bystrzyca- Nowa Wieś"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 listopada 2016

o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych we wsi Olchowa - przysiółek Lipie, Gmina Iwierzyce.”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 listopada 2016

Postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: ”Zabudowa sprężarki gazu na OZG Sędziszów – KGZ Czarna Sędziszowska ” zostało zakończone   więcej »»»

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA
14 listopada 2016

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Iwierzyce w 2016 r.”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 listopada 2016

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego: budowa sieci gazowej w miejscowości Wiercany, na działkach nr ewid. 793, 791/4, 791/3, 791/2 i 791/1 w obrębie geodezyjnym Wiercany,   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 listopada 2016

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego: budowa sieci gazowej w miejscowości Iwierzyce, na działkach nr ewid. 890/1, 890/2, 889/1 i 889/2 w obrębie geodezyjnym Iwierzyce,    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
14 listopada 2016

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego: budowa sieci gazowej w miejscowości Sielec, na działce nr ewid. 360/2   więcej »»»

[1]  «««  9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178681

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo