-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
OGŁOSZENIE
17 maja 2017

Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza interesariuszy rewitalizacji na spotkania związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023 (LPR), które odbędą się w dniu 25 maja 2017 roku w Urzędzie Gminy w Iwierzycach   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 maja 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Olchowa,   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 maja 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
15 maja 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: „zabudowa sprężarki gazu na OZG Sędziszów – KGZ Czarna Sędziszowska” w miejscowości Sielec   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 maja 2017

wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci wodociągowej, zbiorników wody, pompowni wody wraz z zasilaniem energetycznym pompowni w miejscowości Olchowa    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
05 maja 2017

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.442.2.2017.AR.3   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
21 kwietnia 2017

w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwierzyce na lata 2017–2023   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
13 kwietnia 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: utworzenie obiektu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), na terenie działek położonych w miejscowości Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
13 kwietnia 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci wodociągowej, zbiorników wody, pompowni wody wraz z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie działek położonych w miejscowości Olchowa    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
13 kwietnia 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym i zasilaniem energetycznym pompowni na terenie działek położonych w miejscowości Olchowa    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
10 kwietnia 2017

Wójt Gminy Iwierzyce wydał decyzję znak: ROŚ.6220.4. 8.2016.MG z dnia 10.04.2017 r. stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej Wiercany Zagorzyce ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 marca 2017

wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „zabudowa sprężarki gazu na OZG Sędziszów – KGZ Czarna Sędziszowska” oraz budowa gazociągu DN 50, na terenie działek położonych w miejsco   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 marca 2017

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.16.1.2017.AD.12   więcej »»»

OGŁOSZENIE
24 marca 2017

o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej z budżetu Gminy Iwierzyce na rozwój sportu w 2017 roku   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 marca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Olchowa, na działkach nr ewid. 1012/3, 631/2, 652/1 i 652/4 w obrębie geodezyjnym Olchowa   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 marca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Iwierzyce, na działkach nr ewid. 907/10, 907/9, 1327, 908/1 i 909 w obrębie geodezyjnym Iwierzyce.   więcej »»»

Ogłoszenie o wynikach konkursu
20 marca 2017

„Promocja gminy oraz dostarczanie mieszkańcom aktualnych informacji poprzez wydawanie gazety samorządowej w Gminie Iwierzyce”    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 marca 2017

o wydaniu w dniu 17.03.2017 r. postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „ Przebudowa drogi gminnej Wiercany Zagorzyce Brzeźnik Płn.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 marca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: utworzenie obiektu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), na terenie działek oznaczonych nr ewid. 109/5 i 109/4, położonych w Iwierzycach   więcej »»»

INFORMACJA
14 marca 2017

o zamiarze realizacji inwestycji drogowych   więcej »»»

[1]  «««  8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo