-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
Budowa budynku wielofunkcyjnego (garażowo-warsztatowo-magazynowego) na rzecz Gminy Iwierzyce
15 września 2017

Budowa budynku wielofunkcyjnego (garażowo-warsztatowo-magazynowego) na rzecz Gminy Iwierzyce   więcej »»»

Zarządzenie nr 0050.169.2017 Wójta Gminy Iwierzyce z dnia 11 września 2017
12 września 2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Iwierzyc w przedmiocie zmiany granic Gminy Iwierzyce   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WNIOSKU
12 września 2017

wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej technologii w obszarze produkcji mieszanek mineralno– asfaltowych, szansą na wzrost konkurencyjności Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 września 2017

zostało wszczęte postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. nr ROP7003_A na terenie działek położonych w miejscowości Wiśniowa   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 września 2017

RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.4207.16.1.2017.AD.31 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Modernizacja wodociągu gminnego - II etap Olchowa, Nockowa"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
04 września 2017

RDOŚ w Rzeszowie WOOŚ.4207.16.1.2017.AD.30 dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Zmiana formy architektonicznej i sposobu użytkowania budynku hydroforni na stację uzdatniania wody wraz z urządzeniami ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 sierpnia 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn:budowa budynku wielofunkcyjnego (garażowo-warsztatowo-magazynowego) z urządzeniami budowlanymi, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 109/5 i 109/4, Iwierzyce ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
03 sierpnia 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Nockowa, na działkach nr ewid. 1699/2, 1699/4 i 1699/5 w obrębie geodezyjnym Nockowa ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 sierpnia 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa podpiwniczenia dla potrzeb przeniesienia istniejącego budynku mieszkalnego, wraz z jego rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek usług publicznych, oraz zagospodarowanie ..   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
02 sierpnia 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: rozbudowa istniejącego budynku usług publicznych, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wiercanach, o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe”, na terenie działki oznaczonej nr ewid. 7   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
17 lipca 2017

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Zmiana formy architektonicznej i sposobu użytkowania budynku hydroforni na stację uzdatniania wody ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
05 lipca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Nockowa, na działkach nr ewid. 1699/2, 1699/4 i 1699/5   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O SPROSTOWANIU OCZYWISTEJ OMYŁKI
29 czerwca 2017

w decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej Wiercany Zagorzyce Brzeźnik Płn. Nr 107416 R w km 1+400 - 2+500 w m. Wiercany” .    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 czerwca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa podpiwniczenia dla potrzeb przeniesienia istniejącego budynku mieszkalnego, wraz z jego rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek usług publicznych    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
29 czerwca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: rozbudowa istniejącego budynku usług publicznych, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wiercanach, o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
12 czerwca 2017

RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4207.16.1.2017.AD.21 dot. wydania decyzji środowiskowej "Zmiana formy architektonicznej i sposobu użytkowania budynku hydroforni na stację uzdatnianaia wody wraz z urządzeniami budowlanymi, budową sieci wodociągowej ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 czerwca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: Budowa podpiwniczenia dla potrzeb przeniesienia istniejącego budynku mieszkalnego, wraz z jego rozbudową i zmianą sposobu użytkowania na budynek usług publicznych,    więcej »»»

OBWIESZCZENIE
01 czerwca 2017

Wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: „Rozbudowa istniejącego budynku usług publicznych, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wiercanach, o „Centrum Rekreacyjno-Sportowe”   więcej »»»

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
31 maja 2017

projektów dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023   więcej »»»

OGŁOSZENIE
23 maja 2017

Wójt Gminy Iwierzyce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentów: Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwierzyce na lata 2017-2023    więcej »»»

[1]  «««  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15  »»»  [32]
Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo