-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 02-02-2007 | 08:04
data ostatniej modyfikacji: 02-12-2019 | 14:13
ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/2018
31 stycznia 2018

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym a także terminów składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
23 stycznia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Wiercany ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
23 stycznia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Bystrzyca ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 stycznia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa rurociągów magistralnych, zbiorników wody - 4 szt, pompowni wody wraz z obiektami towarzyszącymi ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
22 stycznia 2018

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: zmiana formy architektonicznej i sposobu użytkowania budynku hydroforni na stację uzdatniania wody ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
11 stycznia 2018

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak WOOŚ.4235.20.2017.AR.15   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
28 grudnia 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji "Budowa sieci gazowej w miejscowości Iwierzyce, na działkach nr 881/1 i 881/2 ...   więcej »»»

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Iwierzyce
18 grudnia 2017

.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
30 listopada 2017

Wszczęto postępowanie dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Iwierzyce, na działkach nr 881/1 i 881/2 ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI
17 listopada 2017

Stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia: „Wdrożenie nowej technologii w obszarze produkcji mieszanek mineralno– asfaltowych, szansą na wzrost konkurencyjności ...   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
10 listopada 2017

WOOŚ.442.3.2017.AR.3   więcej »»»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
08 listopada 2017

WOOŚ.4207.16.2.2017.PM.14 Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa budynku wielofunkcyjnego (garażowo-warsztatowo-magazynowego) w Iwierzycach"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE O POSTANOWIENIU
30 października 2017

wydano postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Wdrożenie nowej technologii w obszarze produkcji mieszanek mineralno– asfaltowych ...   więcej »»»

Informacja o projekcie
27 października 2017

"Surfer nie hejter - przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści"   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
24 października 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci gazowej w miejscowości Będzienica ...   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
23 października 2017

RDOŚ w Rzeszowie znak WOOŚ.4260.16.1.2017.MG.10 ws. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:"Przetwarzanie ustabilizowanych osadów ściekowych w procesie aglomeracji i higienizacji".   więcej »»»

OGŁOSZENIE
20 października 2017

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Iwierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 r.   więcej »»»

Informacja o realizacji zadania
13 października 2017

pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Iwierzyce w roku 2017 ”   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
03 października 2017

Wydano decyzję lokalizacyjną celu publicznego dla inwestycji pn: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Wiśniowa.   więcej »»»

OBWIESZCZENIE
18 września 2017

wszczęto postępowanie dotyczące ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pn: budowa sieci gazowej w miejscowości Będzienica, na działkach nr ewid. 335, 345 i 359/1 w obrębie geodezyjnym Będzienica, w gminie Iwierzyce,    więcej »»»

[1]  «««  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »»»  [32]
Liczba odwiedzin:

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo