-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 28-05-2010 | 10:21
data ostatniej modyfikacji: 28-05-2010 | 10:21
««« powrót
OBWIESZCZENIE O WNIOSKU 28 maja 2010

RGRD.7660/3/2/10                                                Iwierzyce 28.05.2010 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

O WNIOSKU

 

 

Działając zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.04.2010 r. do tutejszego urzędu  wpłynął wniosek:

„ KAROR-BIS” Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim, ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn:

„Budowa elektrowni wiatrowej Iwierzyce 2,0 MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

na działkach nr ewid. 273 oraz 1275 w miejscowości Iwierzyce.

 

Z wnioskiem inwestora o planowanym przedsięwzięciu zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Iwierzyce pok. Nr 12 w godz. od 8 00  do 15 00 .

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce oraz na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu i miejscowości planowanej realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

Liczba odwiedzin: 179359

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo