-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 05-05-2010 | 11:51
data ostatniej modyfikacji: 05-05-2010 | 11:51
««« powrót
OBWIESZCZENIE 05 maja 2010

RGRD.7660/4/2/10                                               Iwierzyce 05.05.2010 r.

 

 

 

      O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Działając zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 i art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27.04.2010 r. wpłynął wniosek Eurocomplex Trucks Sp. z o.o. Autoryzowany Dystrybutor Renault Trucks Piekary 216, 32-060 Liszki o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn:

„Budowa stacji obsługi samochodów ciężarowych, parkingów i placów manewrowych, bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu drogowego na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1719/10, 1719/11 oraz 1712/1, położonych w miejscowości Olchowa gmina Iwierzyce”.

 

Z wnioskiem inwestora o planowanym przedsięwzięciu zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Iwierzyce pok. Nr 12 w godz. od 8 00  do 1500 .

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Iwierzyce oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i miejscowości planowanej realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

Wójt Gminy Iwierzyce

mgr inż. Jerzy Jakubiec

 

Liczba odwiedzin: 178739

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo