-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 27-04-2010 | 10:15
data ostatniej modyfikacji: 27-04-2010 | 10:15
««« powrót
OGŁOSZENIE 27 kwietnia 2010

 

Iwierzyce, 2010-04-26

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwierzyce

 

 

            Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Iwierzycach uchwały Nr XXIX/169/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia fragmentarycznej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie Iwierzyce.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwierzyce, w terminie do dnia 21 maja 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Granice terenu obejmowanego zmianą studium są określone na załączniku graficznym do ww. uchwały oraz udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Iwierzyce.

 

 

                                                           Wójt Gminy Iwierzyce

                                                           mgr inż. Jerzy Jakubiec

 

Załącznik:

zalacznik_do_XXIX-169-09.JPG (810.01 Kb)

Liczba odwiedzin: 178675

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo