-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 27-04-2010 | 10:10
data ostatniej modyfikacji: 27-04-2010 | 10:12
««« powrót
OGŁOSZENIE 27 kwietnia 2010

 

Iwierzyce, 2010-04-26

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w gminie Iwierzyce

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Iwierzycach uchwały Nr XXXIII/204/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Iwierzyce. Przedmiotem ustaleń planu będzie określenie zasad zagospodarowania terenu z głównym przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Iwierzyce, w terminie do dnia 21 maja 2010 r.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Granice terenu obejmowanego planem są określone na załączniku graficznym do ww. uchwały oraz udostępnione do wglądu w Urzędzie Gminy Iwierzyce.

 

                                                        Wójt Gminy Iwierzyce

                                                       mgr inż. Jerzy Jakubiec

 Załacznik:

zalacznik_do_XXXIII-204-09.JPG (1.35 Mb)

 


Liczba odwiedzin: 178616

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo