-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 11-01-2010 | 08:38
data ostatniej modyfikacji: 11-01-2010 | 10:33
««« powrót
Zaproszenie na bezpłatne szkolenia 11 stycznia 2010

kapital.jpg (12.31 Kb)                     Clipboard01.jpg (1.90 Kb)              

    

 

Projekt współfinansowany przez

             Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek  - najlepsza inwestycja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwierzycach

z a p r a s z a

 NA BEZPŁATE SZKOLENIA I KURSY

 „ P r o j e k t o w a n i e  i  m o d e l o w a n i e  
u b r a ń”

„ O p i e k u n k a  d z i e c i ę c a  d o m o w a”
  oraz  zajęcia z trenerem pracy i w grupach samopomocowych 

OSOBY KTÓRE SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE KRYTERIA

korzystają ze świadczeń  z pomocy społecznej ,są zameldowane na terenie Gminy Iwierzyce, nieaktywne zawodowo , pracujące lub bezrobotne,  w wieku aktywności zawodowej  tj. (15-64 lata),

Projekt realizowany 01.01.2010 -31.12.2010

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Iwierzycach tel./fax (017)745 50 79

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA ! ! !

Projekt realizowany  w ramach projektu systemowego  pt. „Czas na aktywność w Gminie Iwierzyce”, w ramach priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, poddziałanie  7.1.1  „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”,

 

Liczba odwiedzin: 178679

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo