-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 09-02-2009 | 12:05
data ostatniej modyfikacji: 09-02-2009 | 12:05
««« powrót
INFORMACJA 09 lutego 2009

INFORMACJA  !

 

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2009 r. wprowadzono nowe zasady  dotyczące obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych.

 

     Posiadacz dowodu osobistego  ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 

Lp.

 

Przyczyna  wymiany

dowodu   osobistego

Termin złożenia wniosku       o wymianę dokumentu       tożsamości

Termin unieważniania dowodu osobistego

1.

 

Zmiana danych zawartych   w dowodzie osobistym:   dane osobowe i adresowe

 

 

14 dni    obywatele

przebywający na terytorium RP,

 

3 miesiące – obywatele przebywający za granicą

 

- unieważnienie dowodu
z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego
w miejsce poprzedniego,

- w przypadku nie złożenia wniosku w terminie nastąpi  unieważnienie dowodu osobistego z urzędu  po upływie:

·    3 m-cy od zmiany danych – obywatele polscy zamieszkali na terytorium RP,

·    4 m-cy od zmiany danych – obywatele polscy przebywający za granicą.

2.

 

Utrata, uszkodzenie

dowodu osobistego  lub

inna okoliczność

utrudniająca ustalenie

tożsamości osoby

niezwłocznie

- z dniem  zawiadomienia
o utracie , uszkodzeniu,

zniszczeniu  dowodu

osobistego,

- z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego  dowodu osobistego.

3.

 

Upływ terminu ważności dowodu osobistego

 

Nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu

 

Z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego lub jeżeli zostanie wydany przed tym dniem nowy dokument to z dniem odbioru dowodu   osobistego

wydanego w miejsce

poprzedniego.

 

Unieważnienie następuje również z dniem  zgonu posiadacza dowodu osobistego i utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza.

 

Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca albo karze grzywny.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.  nr 139, poz. 993  z późn. zm.)

 

Liczba odwiedzin: 178681

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo