-
AA
+

Biuletyn informacji publicznej

BIP

Ogłoszenia 

data publikacji: 25-05-2018 | 13:02
data ostatniej modyfikacji: 25-05-2018 | 13:02
wytworzył: Teresa Mik
««« powrót
OBWIESZCZENIE 24 maja 2018

BID.6733.9.2018.TM                                                                          Iwierzyce, 2018-05-24

                                                                                                                 

 

 

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 24.05.2018r. została wydana  decyzja lokalizacyjna celu publicznego dla inwestycji pn:

zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową przepusty i drogi gminnej Nr 107423 R Bystrzyca – Wola w km 0+741 – 0+801, na terenie działek oznaczonych nr ewid. 1056/5, 1057/2, 1110, 1113, 1114/1, 1114/2 i 1188, położonych w miejscowości Bystrzyca, w gminie Iwierzyce,

                               na rzecz Gminy Iwierzyce, 39-124 Iwierzyce 80.

 

          W pokoju Nr 14 Urzędu Gminy Iwierzyce w godz. od 730 - 1530 w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia można zapoznać się z treścią decyzji oraz całością zgromadzonych akt.

         Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Wójta Gminy Iwierzyce w terminie 14 dni od dnia doręczenia obwieszczenia. Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                       Wójt Gminy Iwierzyce

                                                                           Bogusław Mucha

Liczba odwiedzin: 178680

Urząd Gminy Iwierzyce
39-124 Iwierzyce 80
tel. (0...17) 745 59 50
gmina@iwierzyce.pl

Realizacja: Ideo